Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = h, SA vuông góc với (ABCD). M là điểm thay đổi trên CD. Kẻ SH vuông góc với BM. Xác định vị trí của M để VS.ABCD đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó